Ami a tudásból (kellene) a 21. században

Csak kapkodjuk a fejünket:

” A diákok már nem tudják elkészíteni barkjukat (fakéreglapjukat?) a problémáik megoldásához. Palatáblát használnak, ami kényes és nagyon drága. Mit csinálnak majd, ha elejtik és eltörik a palatáblájukat? Nem fognak tudni írni!” (1703, Tanárok Konferenciája, USA)

” A diákok már túlságosan függővé váltak a papírtól. Nem tudják, hogyan kell írni palatáblán anélkül, hogy csupa krétaporosak ne lennének. Nem tudják a palatáblát rendesen letisztítani, letörölni. Mit fognak tenni, ha kifogynak a papírjukból?” (1815, Iskolaigazgatók Szövetsége, Kanada)

” A diákok ma már túlzottan a tintára hagyatkoznak. Nem tudják, hogy hogyan kell kést használni íróeszközük élesítésére. Tinta és hozzávaló toll sohasem fogja helyettesíteni az írórudacskát! (1907, Országos Tanárszövetség, USA)

” A diákok boltban vásárolt, hozatott tintát használnak. Nem tudják saját tintájukat elkészíteni. Ha kifogynak a bolti tintából, nem fognak tudni írni, sem szavakat, sem számokat, amíg messzi földről ismét tintát nem kapnak. Szomorú kommentár ez a modern oktatáshoz. (1929, vidéki amerikai tanár)

” A diákok ma drága töltőtollat használnak. Már régen nem tudják tollukat élezni, nem is tudnak írótollal írni. Mi szülők nem engedhetjük meg gyermekeinknek ezt a luxusban való gázolást a tanulás kárára – hiszen nem fognak tudni a valós üzleti világ kevésbé extravagáns körülményei között dolgozni.” (1941, PTA Gazette)

“A golyóstollak tönkre teszik országunk oktatását. A diákok használják ezeket az eszközöket, és aztán elhajítják azokat. A takarékosság és mértékletesség erényei már elavultnak minősülnek. Az üzletek és bankok soha nem engedhetnek meg maguknak ilyen drága luxust.” (1950, városi tanár)

” A diákok ma túlságosan támaszkodnak a kézi számológépeik használatára.” (1980, matematika tanár)

Neil Postman: “Technológiaellenesnek lenni semmivel sem okosabb dolog, mint az étkezés szükségességét elvetni. Hiszen anélkül sem élhetünk.”

A fenti történelmi példákból kitűnik, hogy az iskola, az oktatás csak kullogni tud a világban zajló változás után. No, de nem mindegy milyen sebességgel… Amik ma a világban az erőforrásokhoz való hozzájutásban, a bennünk rejlő potenciál és a minőségi élet megéléséhez szükségesek lettek a világgazdasági fórum szerint a következők: minőségi alapoktatás, innováció a képzésben, e századi curriculum, digitális írni-olvasni tudás, a STEAM képességek (tudományos, technológiai, mérnöki és matematikai képességek), élethossziglan tartó tanulási utak, illetve releváns szakképzés.

Digiatalskills

A lista összeállítása során persze a szakértők alapos háttér-elemzéseket végeztek, de vajon, mi magyarok hogyan állunk ezekkel? Az alábbi teszt segítségével a véleményedre vagyok kíváncsi, szerinted ezek milyen mértékben vannak jelen, hozzáférhetőek-e?

Természetesen a fenti főbb tendenciákat további fontos kiegészítő szempontok teszik megragadhatóvá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s